Uncategorised: پوشه2 (Sunday, 02 February 2014 11:20)
Uncategorised: پوشه 1 (Saturday, 01 February 2014 12:38)
Uncategorised: مبلمان آشپزخانه (Sunday, 30 December 2012 12:34)
Uncategorised: استند (Sunday, 30 December 2012 11:48)
Uncategorised: غرفه های نمایشگاهی (Sunday, 30 December 2012 11:48)
Uncategorised: مبلمان آشپزخانه (Sunday, 30 December 2012 11:47)
Uncategorised: مبلمان خانگی (Sunday, 30 December 2012 11:47)
Uncategorised: مبلمان اداری (Sunday, 30 December 2012 11:46)
Uncategorised: تماس با ما (Sunday, 30 December 2012 11:01)
Uncategorised: خدمات (Sunday, 30 December 2012 11:01)

تغییر دکوراسیون با بودجه محدود

در فضاهاي اداري جديد روابط و فعاليتهاي افراد مورد حمايت و تشويق قرار مي گيرد. فضاي كار به محيطي اجتماعي و هدف مند با هدف واحد تبديل شده و فضاي سبز ، فضاي استراحت ، و كافه هاي سرزنده از خصوصيات اين گونه فضاهاست.

در اقتصاد مبتني بر تبادل دانش و اطلاعات قرن بيست و يكم ، دفاتر جديد انعطاف پذيري در حال پيدايش هستند كه برخلاف انزوا طلبي ادارات قرن بيستم (معماري مدرن) به گردش و تبادل اطلاعات نيازمند بوده و كمك مي كنند . اين ادارت داراي مكانهايي قابل رجوع براي مشورت و پرورش و ترويج همكاريها هستند كه به نوآوري و خلاقيت منتهي مي شود.

بر خلاف معماري قرن بيستم كه ادارات فضاهايي مانند جعبه خالي  و بي روح و شبيه به هم داشته و نشانه اي از زندگي و فعاليت سازمان در آنها نبود، امروزه جهانيان با اقتصاد مبتني بر خدمات رساني قرن بيست و يكم دفاتري را مي پسندند كه داراي هويت و به لحاظ فرم توصيف گر صفات و فعاليت هاي آن شركت مي باشند.

در پاسخ گويي به نيازهاي اقتصاد مبتني بر فن آوري قرن بيست و يكم اداراتي شكل ميگيرند كه محدود به موقعيت و محل قرارگيري خود نيستند . اين نوع ادرات با استفاده از فن آوري IT گستره فعاليتهاي خود را به محيط خارج حتي گستره خانه و اتوبان و پاويون فرودگاه بسط مي دهند.

ما تمام تخصص و تجربه خود را با سلیقه و نظرات شما همراه میکنیم تا فضای کار شما را شایسته شما نمائیم .

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آمار بازدید

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست